Projekt

Projekt "Jalovisko u Měnína - revitalizace brownfieldu"

V současnosti realizujeme projekt "Jalovisko u Měnína - revitalizace brownfieldu"

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.07/0.0/0.0/15_004/0003032

Jedná se o revitalizaci zchátralého areálu bývalého JZD nacházejícího se v Jalovisku u Měnína, součást obce Měnín, kraj Jihomoravský. Realizací projektu vznikne výrobní a skladovací hala určená k ekonomické činnosti "Oprava a servis chladírenských zařízení"

Financováno za podpory EU.