Projekt

Projekt "Upgrade podnikového systému"

V současnosti realizujeme projekt Upgrade podnikového systému

Registrační číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0002728

Projekt spočívá v rozšíření informačního systému Microsoft Dynamics NAV o nové moduly a funkce. Bude vytvořeno nové IT řešení  pro naši servisní divizi, které bude následně propojeno se současným ERP systémem MS Dynamics NAV. Projekt vytváří nová pracovní místa v oboru IT.

Financováno za podpory EU.