Projekty financované za podpory EU

 
eu-socialni-fond-zamestnanost.jpg

Zavedení nových modulů do stávajícího ERP systému

Registrační čílo projektu: CZ.31.2.0/0.0/0.0/22_014/0005184
Projekt je zaměřen na digitalizaci, automatický sběr dat, kybernetickou bezpečnost, nové moduly ERP systému a snížení uhlíkové stopy. 
Financováno za podpory EU.

eu-socialni-fond-zamestnanost.jpg

Projekt: Vzdělávání ve společnosti MORAVIA PROPAG, s.r.o.

Realizujeme projekt vzdělávání zaměstnanců v měkkých a manažerských dovednostech, obecném IT, cizích jazycích a dalších aktivitách. Na projekt je poskytována finanční podpora EU.

eu-socialni-fond-zamestnanost.jpg

Projekt: Vzdělávání ve společnosti MORAVIA PROPAG, s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013060

Vzdělávání zaměstnanců  v měkkých a manažerských dovednostech, obecném IT, cizích jazycích a dalších aktivitách.

Financováno za podpory EU.


logo_EU-1.jpg

Projekt: Upgrade podnikového systému

V současnosti realizujeme projekt Upgrade podnikového systému

Registrační číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0002728

Projekt spočívá v rozšíření informačního systému Microsoft Dynamics NAV o nové moduly a funkce. Bude vytvořeno nové IT řešení pro naši servisní divizi, které bude následně propojeno se současným ERP systémem MS Dynamics NAV. Projekt vytváří nová pracovní místa v oboru IT.

Financováno za podpory EU.


logo_EU-1.jpg

Projekt: Poradenské služby pro MORAVIA PROPAG, s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_168/0019305

Cíl projektu: Nákup externích poradenských služeb, které budou zacílené na digitální transformaci naší společnosti. Bude provedena analýza, která zhodnotí současný stav, a jejímž výstupem bude plán digitální transformace včetně položkového rozpočtu.

Financováno za podpory EU.


logo_EU-1.jpg

Projekt: Upgrade podnikového systému

V současnosti realizujeme projekt Upgrade podnikového systému

Registrační číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0002728

Projekt spočívá v rozšíření informačního systému Microsoft Dynamics NAV o nové moduly a funkce. Bude vytvořeno nové IT řešení pro naši servisní divizi, které bude následně propojeno se současným ERP systémem MS Dynamics NAV. Projekt vytváří nová pracovní místa v oboru IT.

Financováno za podpory EU.


logo_EU-1.jpg

Projekt: Jalovisko u Měnína – revitalizace brownfieldu

V současnosti realizujeme projekt Jalovisko u Měnína revitalizace brownfieldu

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.07/0.0/0.0/15_004/0003032

Jedná se o revitalizaci zchátralého areálu bývalého JZD nacházejícího se v Jalovisku u Měnína, součást obce Měnín, kraj Jihomoravský. Realizací projektu vznikne výrobní a skladovací hala určená k ekonomické činnosti „Oprava a servis chladírenských zařízení.“

Financováno za podpory EU.


logo_EU-1.jpg

Projekt: Přelomová inovace chladírenských zařízení

V současnosti realizujeme projekt Přelomová inovace chladírenských zařízení

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012392

Jedná se o výzkum a vývoj nafukovací lednice a inovovaného výčepního zařízení. 

Financováno za podpory EU.


logo_EU-1.jpg

Projekt: Testování textilních materiálů

V současnosti realizujeme projekt Testování textilních materiálů

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0015884

Cíl projektu: Testování nových textilních materiálů pro účely výběru nových tiskových inkoustů pro tisk slunečníků a markýz.

Financováno za podpory EU.


logo_EU-1.jpg

Projekt: Chladírenská technika nové generace

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027387

Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj prototypu chladícího zařízení (lednice) s konstrukčními prvky z biodegradabilních materiálů a prvky vykazujícími významné snížení spotřeby energie.

Očekávaným výsledkem je lednice, která bude přelomovým způsobem snižovat uhlíkovou stopu při výrobě, provozu a likvidaci.

Financováno za podpory EU.