Rozvoj a vzdělání

Rozvoj a vzdělání

S rozvojovým plánem se u nás setkáte už od samého začátku. Velmi nám záleží na Vaší adaptaci u nás. Cílem je získat přehled o tom, jak firma uvnitř funguje, jaké jsou základy spolupráce mezi týmy a jaké služby postkytují jednotlivá oddělení svým interním i externím zákazníkům.

  • vstupní adaptační školení v délce 1 týdne
  • výuka AJ a NJ na více úrovních přímo na pracovišti
  • soft skills - např. komunikační a prezentační dovednosti…
  • tréninky zaměřené na obchodní jednání, nákupní vyjednávání
  • manažerské dovednosti různých úrovní
  • uživatelská školení SW
  • odborné kurzy pro specialisty
     

V letech 2017 – 2019 vzděláváme pod záštitou Operačního programu Zaměstnanost v rámci projektu " Vzdělávání v MORAVIA PROPAG, s.r.o.." s registračním číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005114, který je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.