Udržitelný rozvoj

Udržitelný rozvoj

Maximálně se snažíme o udržitelný rozvoj nejen v rámci našich produktů, ale i výrobních míst

  • využíváme obnovitelné zdroje
  • minimalizujeme používání výrobků z PVC
  • využíváme zdrojů, které nemají dopad na žívotní prostředí
  • naše zdroje vybíráme s důrazem na sociální odpovědnost
  • minimalizujeme tiskové výstupy