Zpracování osobních údajů – kariéra

  1. Správcem osobních údajů je společnost MORAVIA PROPAG, s.r.o., IČ: 255 04 428, se sídlem Brno, Karásek 7, PSČ 62100, zapsaná u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 78549(dále jako „správce“).
  2. Při vyplnění tohoto formuláře, dojde k odeslání Vašich osobních údajů správci, čímž bude docházet ke zpracování osobních údajů správcem, a to v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 - (dále jako „GDPR“).
  3. Osobními údaji, které bude správce zpracovávat, jsou Vaše jméno, email a telefon a údaje obsažené ve Vašem životopisu, tedy údaje které vyplníte do tohoto formuláře.
  4. Právním základem zpracování osobních údajů je, že tyto údaje potřebujeme, abychom mohli zpracovat Vaši žádost o zaměstnaní.
  5. Osobní údaje budou správcem zpracovávány po dobu 1 roku od odeslání tohoto formuláře pro účely nabídky vhodné pracovní pozice, po celou tuto dobu Vás můžeme oslovit s nabídkou zaměstnání.
  6. Osobní údaje budou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci pouze v případě zálohy dat za účelem lepší ochrany dat a osobních údajů před ztrátou či zničením.
  7. Máte právo opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.
  8. Můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
  9. Bližší a podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů, kterými se správce řídí. V těchto zásadách jsou také podrobně uvedena a popsána práva týkající se ochrany osobních údajů, která může uživatel uplatnit. Zásady zpracování údajů jsou na těchto stránkách.
  10. V případě jakéhokoliv dotazu týkajícího se ochrany Vašich osobních údajů, za účelem využití Vašeho práva nebo Vaší žádosti, můžete správce kontaktovat na emailu snovotna@moraviapropag.cz.